Czym wyróżnia się produkt Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowany przez AXA?

W naszej ofercie kierowanej do Firm zatrudniających od 3 do 20 osób mamy wszystko to co jest sprawdzone, ważne i liczy się dla Ubezpieczonych. Mamy też do zaoferowania dużo nowości, w ramach których wchodzimy w nowe obszary ochrony. To szczególnie konkurencyjna oferta na tle innych Towarzystw.
Życie i zdrowie jest dla nas najcenniejsze, dlatego nasza oferta daje realne wsparcie właśnie w takich sytuacjach.
Wypadki, choroby, zdarzenia związane z utratą zdrowia powodują często po stronie ubezpieczonych szereg dodatkowych wydatków, bezradność i konieczność poszukiwania usług medycznych na własną rękę, często w sferze usług prywatnych.

Nasza oferta pozwoli się od takich zdarzeń zabezpieczyć, między innymi dając możliwość na rozszerzenie zakresu Pobytu w Szpitalu zarówno w przypadku Ubezpieczonego, Małżonka/Partnera jak również Dziecka o Ambulatorium, a dzięki temu po minimum 10 dniowym pobycie w szpitalu Ubezpieczeni mają możliwość skorzystania z: wizyt u lekarzy specjalistów takich jak internista, chirurg ogólny, okulista, ortopeda, neurolog, diabetolog, kardiolog oraz badań laboratoryjnych, zabiegów ambulatoryjnych, badań obrazowych takich jak RTG, rezonans magnetyczny, tomograf, USG w tym ECHO serca, EKG i spirometria.

W naszym zakresie znajdziecie Państwo aż 51 Poważnych Zachorowań, a w sytuacji ich wystąpienia Ubezpieczony otrzyma dostęp do bezpłatnych wizyty u Lekarzy Specjalistów w gwarantowanym terminie od 3 do 5 dni. W zakresie Operacji Medycznych mamy aż 553 operacje, za które ponosimy odpowiedzialność.

Nasze rozwiązanie jest bardzo elastyczne. Każda osoba może indywidualnie rozszerzyć swój zakres o dodatkowe świadczenia, takie jak: AXA MEDI (to sprawny proces leczenia po nieszczęśliwym wypadku) lub wypłatę comiesięcznej renty dodatkowej w przypadku niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Zakres ubezpieczenia oparty został o rozwiązania stosowane przez nas w dużych firmach i korporacjach, tak aby pracownicy małych firm mogli korzystać z tego co dobre i sprawdzone. Do nich należy funkcjonalny i sprawny w wypłacie uszczerbek na zdrowiu, szeroki zakres świadczeń i usług pomocniczych, dostęp do benefitów i świadczeń kafeteryjnych w ramach programu rabatowego AXA Benefit.

Przygotowując ofertę możecie Państwo wyróżnić podgrupę dla Pracodawcy (Właściciela/Członków Zarządu) z wyższymi świadczeniami.
Pracodawca decydując się na Ochronę z Plusem, oprócz elastycznej oferty zyskuje możliwość przystąpienia do programu rabatowego AXA Benefit jako Partner Biznesowy, reklamując swoje produkty i usługi wśród Klientów AXA.
Dla Państwa natomiast udostępniamy prosty w obsłudze kalkulator do przygotowania oferty, dzięki któremu mogą przygotować Państwo propozycję dla swojego Klienta osobiście, nawet podczas pierwszego spotkania.

Zadbaliśmy również o to, aby proces sprzedaży był prosty i przyjazny. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik po ubezpieczeniu – Kompendium wiedzy, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat zasad zawierania i obsługi, wzory druków oraz przewodnik po polisie dla Klienta.

Chciałabym podkreślić również, że tak samo ważna jak oferta jest dla nas obsługa polis, zwłaszcza w obszarze realizacji świadczeń. Wszystkie roszczenia realizowane są na podstawie skanów dokumentów, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.axa.pl. Świadczenia proste wypłacane są nawet tego samego dnia, w którym są zgłaszane.

Ochrona z Plusem to ubezpieczenie dopracowane w szczegółach, dzięki temu pozwoli Państwu zaoferować swoim Klientom najkorzystniejsze rozwiązania.

Karina Majewska
Koordynator ds. Sprzedaży przez Struktury Zewnętrzne
AXA Polska S.A.