Kategoria : Porady eksperta

post image

Porady eksperta – odpowiada Marcin Szlitkus

Na pytanie Agenta Romana Leśniewskiego odpowiada Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy. „Klient miał zawartą polisę OC w PZU, polisa trwała do 4.01.2017 roku, klient ten zmarł w listopadzie 2016 roku, żona jego, jako posiadacz tego pojazdu ubezpieczyła go w inny Towarzystwie od 5.01.2017 roku, oraz poinformowała PZU o śmierci swego męża. PZU zastosowało klauzulę prolongacyjną

Więcej →

post image

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie VIP: zdarzenie ubezpieczeniowe w wyniku zamieszek itp.

Na pytanie Agenta Grzegorza Galas odpowiada ekspert Polisy – Życie: Magdalena Maciąg – Dyrektor Biura Prawnego. „W OWU na życie VIP w wyłączeniach & 13 pkt 1 pkt 2 jest mowa, że „odpowiedzialność „POLISA – ŻYCIE” jest wyłączona w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową będących wynikiem: działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków, rozruchów, stanu wyjątkowego i

Więcej →

post image

Wypowiedzenia

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez naszych nowych Partnerów przedstawiamy część niezbędnych informacji dotyczących wypowiedzeń oraz pojęcia pokrewne. Rodzaje wypowiedzeń zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: art. 28 – wypowiedzenie z końcem okresu wypowiedzenia Wypowiedzenie należy złożyć w momencie gdy kończy się okres na jaki ubezpieczenie

Więcej →

post image

Programy ubezpieczeniowe dedykowane dla jednostek samorządowych

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Prospero Broker przez współpracowników Asist, chcielibyśmy przybliżyć charakter, zakres oraz sposób działania przy procedurze oraz obsłudze ubezpieczeniowej dedykowanej dla Jednostek Samorządowych. Mając na uwadze Państwa dobrą znajomość rynku lokalnego, chcielibyśmy to wykorzystać i dzięki temu dotrzeć do władz gmin czy powiatów, i zaproponować wspólną obsługę ubezpieczeń.

Więcej →

post image

Czym wyróżnia się produkt Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowany przez AXA?

W naszej ofercie kierowanej do Firm zatrudniających od 3 do 20 osób mamy wszystko to co jest sprawdzone, ważne i liczy się dla Ubezpieczonych. Mamy też do zaoferowania dużo nowości, w ramach których wchodzimy w nowe obszary ochrony. To szczególnie konkurencyjna oferta na tle innych Towarzystw. Życie i zdrowie jest dla nas najcenniejsze, dlatego nasza

Więcej →

post image

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia oraz NNW dla Obcokrajowców pracujących na terenie RP.

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami, przedstawiamy poniżej opis ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW dla Obcokrajowców pracujących na terenie Polski. Niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie sprzedażowej oprócz standardowych produktów ubezpieczeniowych KL oraz NNW przeznaczonych dla obywateli naszego kraju, posiadają również zakres desygnowany dla Obcokrajowców, którzy pojęli pracę zawodową na terenie RP.

Więcej →

post image

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

OC Agenta – wypowiedź eksperta Prospero Broker – Marcina Szlitkusa – Brokera Ubezpieczeniowego. Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych wprowadza przepis art. 11 ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym. Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Więcej →

post image

O czym należy pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia?

Na pytanie agenta odpowiada ekspert LINK4: Agata Ambroziak-Rogulska – Menedżer ds. Produktu. Warto pamiętać o tych ryzykach, które nam zagrażają i wybierać takie ubezpieczenie, które zapewni nam ochronę w tym zakresie. Trzeba poznać, jaki jest zakres ochrony – co (jakie przedmioty) zostało objęte ubezpieczeniem. Należy dokładnie przeanalizować treść oferowanych warunków ogólnuch i dowiedzieć się, jakie

Więcej →

post image

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, oraz ubezpieczenie przewoźnika z tytułu przewozów kabotażowych

W Państwa pracy zawodowej jako agenta ubezpieczeniowego spotykają się Państwo często z produktem ubezpieczeniowym OC Przewoźnika, zwanym potocznie „OCP”, który proponują poszczególni ubezpieczyciele. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu konstrukcję tego produktu, oraz opisać praktyczny i racjonalny sposób działania takiej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC Przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczającego, którą ponosi on

Więcej →

post image

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – OC urzędnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – OC urzędnika – wypowiedź eksperta Prospero Broker Marcina Szlitkusa – Brokera Ubezpieczeniowego. Sprawowanie władzy publicznej związane jest z ponoszeniem ryzyka w wielu obszarach. Działanie, bądź zaniechanie może przyczynić się do spowodowania różnego rodzaju szkód np.: materialnych, środowiskowych, pracowniczych, wyrządzonych osobom trzecim, czy też w posiadanym

Więcej →

1 2 3 4