HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET

Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy wyłonił się z działalności ruchów robotniczych na przełomie XX i XXI wieku w Ameryce Północnej i Europie. Od tych wczesnych lat Międzynarodowy Dzień Kobiet nabrał nowego wymiaru globalnego dla kobiet w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Rosnący międzynarodowy ruch kobiet, który został wzmocniony przez cztery globalne konferencje dla kobiet ONZ, pomógł upamiętnić punkt zborny, aby budować poparcie dla praw kobiet i udziału w politycznym i gospodarczym arenie. Coraz częściej Międzynarodowy Dzień Kobiet to czas refleksji nad poczynionymi postępami, wzywania do zmian i do świętowania aktów odwagi i determinacji zwykłych kobiet, które odegrały niezwykłą rolę w historii swoich krajów i społeczności. Poniżej znajduje się krótka historia tego, jak dzień ewoluował.