Kontynuacja ubezpieczenia przez nabywcę przy płatności ratalnej

Kontynuacja ubezpieczenia przez nabywcę przy płatności ratalnej – na pytanie Agenta Piotra Błażejewskiego odpowiada ekspert Asist Filip Jabłoński

Pytanie:

Klient zakupił samochód z polisą OC, której płatność rozłożona była na 4 raty. Zakup nastąpił po opłaceniu jeszcze przez zbywcę 1 raty. 2 i 3 ratę zapłacił nabywca po sporządzeniu aneksu. Czy w takiej sytuacji nabywca w dalszym ciągu może wypowiedzieć polisę OC np. przed terminem płatności 4 raty, powołując się na art. 31 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i ubezpieczyć pojazd w innym TU?

Odpowiedź:

Nabywca pojazdu zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma prawo wypowiedzieć polisę OC w każdym momencie jej trwania. Nabywca po złożeniu wypowiedzenia aktualnej polisy OC ma obowiązek ubezpieczyć pojazd i jednocześnie nie ma obowiązku płatności raty składki.


 

Pytanie:

Podobna sytuacja – klient zakupił samochód z polisą OC, której płatność rozłożona była na 2 raty. 1 rata została zapłacona jeszcze przez zbywcę przed datą sprzedaży pojazdu, a 2 rata została zapłacona przez nabywcę już po kupnie pojazdu. Czy w takiej sytuacji nabywca może złożyć wypowiedzenie powołując się na art. 31 ustawy i ubezpieczyć pojazd w innym TU oraz czy będzie przysługiwał mu zwrot niewykorzystanej składki?

Odpowiedź:

Nabywca pojazdu ma prawo wypowiedzieć polisę OC zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w każdym momencie jej trwania i jednocześnie przysługuje mu prawo do zwrotu składki za nie wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.


 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, a system ratalny smart11

Pytanie:

Klient wykupił ubezpieczenie OC pojazdu i skorzystał z możliwości rozłożenia składki na 11 rat w systemie ratalnym smart11. Po upływie 5 miesięcy postanowił sprzedać pojazd. Czy w tej sytuacji nabywca będzie miał możliwość kontynuacji ubezpieczenia i będzie mógł płacić kolejne raty za ubezpieczenie w smart11?

Odpowiedź:

Nabywca pojazdu zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma prawo wypowiedzieć polisę OC w każdym momencie jej trwania lub kontynuować jej trwanie do czasu upłynięcia jej ważności (pamiętając oczywiście, że wysokość składki może zostać poddana rekalkulacji).

Sprawa nie jest jednak tak prosta, jeśli idzie o płatność ratalną w smart11. Umowa pożyczki, którą de facto jest zakup polisy w ratach za pośrednictwem smart11, podpisywana jest przez właściciela pojazdu, który zobowiązuje się ją cyklicznie opłacać. W przypadku zbycia pojazdu, osobą odpowiedzialną za uregulowanie brakujących płatności jest osoba, która podpisała umowę ze smart11. Zbywca ma możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań wobec smart11 lub opłacać ją dalej zgodnie z harmonogramem. Warto pamiętać, że zbywca ma możliwość odzyskać część składki, ubiegając się o zwrot niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie dobrowolne u ubezpieczyciela i uzyskane w ten sposób środki wykorzystać na poczet wcześniejszej spłaty rat smart11.