O czym należy pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia?

Na pytanie agenta odpowiada ekspert LINK4: Agata Ambroziak-Rogulska – Menedżer ds. Produktu.

Warto pamiętać o tych ryzykach, które nam zagrażają i wybierać takie ubezpieczenie, które zapewni nam ochronę w tym zakresie.
Trzeba poznać, jaki jest zakres ochrony – co (jakie przedmioty) zostało objęte ubezpieczeniem. Należy dokładnie przeanalizować treść oferowanych warunków ogólnuch i dowiedzieć się, jakie zdarzenia podlegają ubezpieczeniu, a jakie z ochrony są wyłączone.
Przy sprawdzeniu, jakie są wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, warto zwrócić również uwagę na definicje zawarte w OWU. Zdarza się, że zakłady ubezpieczeń różnie definiują zdarzenia losowe, za które ponoszą odpowiedzialność.
Pamiętajmy także o zabezpieczeniach antykradzieżowych wymaganych przez zakład ubezpieczeń – brak wymaganych zabezpieczeń, które zostały wskazane w OWU, albo pozostawienie otwartych okien mogą być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.
Właściwa suma ubezpieczenia posiadanego majątku. W przypadku, gdy będzie ona właściwie ustalona i będzie odpowiadała np. wartości rynkowej mieszkania – gdy będzie miała miejsce szkoda całkowita (np. mieszkanie ulegnie zniszczeniu w wyniku pożaru) – klient otrzyma odszkodowanie, które pozwoli mu kupić inne mieszkanie o podobnych parametrach. Jeżeli suma ubezpieczenia będzie zaniżona – odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie strat.
Oczywiście zawsze należy pamiętać, że górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczeń „pod cesję” problem wskazania właściwej sumy ubezpieczenia nie jest tak duży, bo klienci przeważnie wiedzą jaka jest wartość mieszkania czy też domu jednorodzinnego. W pozostałych przypadkach nie zawsze jest to takie oczywiste, nieraz trudno ocenić jaka jest faktyczna wartość mieszkania, czy też przedmiotów, które się w nim znajdują. Dlatego, aby pomóc klientom, kalkulator LINK4 posiada pewne ułatwienie. Dzięki wpisaniu kodu, powierzchni mieszkania, system podpowiada sumę ubezpieczenia, na jaką mieszkanie powinno zostać ubezpieczone. Wiemy, że klienci chętnie z tego udogodnienia korzystają.
Pamiętajmy też o opłaceniu składki ubezpieczeniowej – brak opłaty składki spowoduje odmowę wypłaty odszkodowania.