Porady eksperta – odpowiada Marcin Szlitkus

Na pytanie Agenta Romana Leśniewskiego odpowiada Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy.

„Klient miał zawartą polisę OC w PZU, polisa trwała do 4.01.2017 roku, klient ten zmarł w listopadzie 2016 roku, żona jego, jako posiadacz tego pojazdu ubezpieczyła go w inny Towarzystwie od 5.01.2017 roku, oraz poinformowała PZU o śmierci swego męża. PZU zastosowało klauzulę prolongacyjną i wznowiło polisę na kolejny okres i na domiar tego domaga się decyzji z Sądu o przejęciu spadku, a chodzi im o to czy jednym z spadkobierców nie jest syn zmarłego, który jest młody i czy tej składki jeszcze nie zwiększyć.
Moim zdaniem w wyniku śmierci tej osoby nastąpiła zmiana własności pojazdu i z końcem okresu ubezpieczenia polisa ta wygasła. Dlaczego PZU domaga się postanowienia Sądu, celem uaktualnienia polisy wznowionej, mogło by domagać się takie postanowienia co do aktualizacji polisy, która kończyła się 4.01.2017 roku, choć dla zasad jakie ma PZU to sam fakt na kogo przeszła własność tego pojazdu nie ma znaczenia na wysokość składki, dodam, iż postanowienie Sądu do sprawy spadkowej wydano w kwietniu 2017 roku, a po śmierci tego właściciela auto było w posiadaniu i użytkowaniu jego żony.
Proszę o szczegółowe wyjaśnienie stanu prawnego z podaniem aktów prawnych i proszę o wypowiedź dlaczego różne Towarzystwa mają nieco inne stanowiska w takich przypadkach?”
Roman Leśniewski

 

W przypadku śmierci właściciela pojazdu, który posiada ubezpieczeni OC pojazdów mechanicznych wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na osoby prawnie dziedziczące majątek po zmarłym, również dotyczy to pojazdów. Wynika to zapisów Kodeksu Cywilnego.
Przykład 1
Właściciel pojazdu zmarł, a nie została rozpoczęta lub zakończona sprawa spadkowa:
Można wypowiedzieć polisę OC pojazdów mechanicznych, jednak na wypowiedzeniu OC muszą podpisać się wszyscy prawni spadkobiercy. Do wypowiedzenia OC dołączony musi zostać akt zgonu poprzedniego właściciela pojazdu. W takim przypadku wypowiedzenie OC jest skuteczne. Co nie zwalnia w.w osób z obowiązku ponownego zawarcia polisy OC pojazdów mechanicznych.
Przykład 2
Właściciel pojazdu zmarł a zakończona została sprawa spadkowa:
Prawomocny spadkobierca, który wyrokiem Sądu odziedziczył pojazdy może sam wypowiedzieć umowę OC pojazdów mechanicznych. Do wypowiedzenia OC musi zostać dołączona kserokopia wyroku sądu, gdzie zawarta będzie informacja o przeniesieniu prawa własności oraz kserokopia dowodu osobistego spadkobiercy. W takim przypadku wypowiedzenie OC jest skuteczne. Co nie zwalnia w.w osoby z obowiązku ponownego zawarcie polisy OC pojazdów mechanicznych.

Marcin Szlitkus
Broker Ubezpieczeniowy
Prospero Broker Sp. z o.o.