Prezes Asist Rafał Ćwikliński podsumowuje rok 2015 w branży ubezpieczeniowej

Wczoraj na łamach Dziennika Ubezpieczeniowego ukazał się tekst „Rok 2015 okiem multiagentów: stawki i konsolidacje” Idy Krzemińskiej-Albrycht, w którym prezesi największych multiagencji w Polsce podsumowali mijający rok. Jednym z komentujących rok 2015 w multiagencjach był Prezes Asist Rafał Ćwikliński. Poniżej prezentujemy subiektywny ranking 3 najważniejszych wydarzeń w 2015 branży ubezpieczeniowej w Polsce Prezesa Rafała Ćwiklińskiego.

Wydarzenie nr 1 – Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Nowelizacja uchwalona 11 września zwiększa m.in. uprawnienia nadzorcze KNF wobec zakładów ubezpieczeniowych czy umożliwia nadzór KNF nad zagranicznymi oddziałami zakładów ubezpieczeń. W naszej ocenie zmiany wynikające z Ustawy porządkują i zwiększają bezpieczeństwo całego rynku.

Wydarzenie nr 2 – Podpisanie przez 8 towarzystw ubezpieczeniowych porozumienia o wprowadzeniu BLS według modelu opracowanego przez PIU
Po impulsie nadanym przez PZU, w 2014 roku 8 towarzystw podpisało w 2015 roku porozumienie, zgodnie z którym oferują bezpośrednią likwidację szkód w ramach systemu wypracowanego przez PIU. Naszym zdaniem to bardzo ważny krok w rozwoju rynku ubezpieczeniowego. W systemie BLS liczy się jakość serwisu oferowanego przez zakład ubezpieczeń i to ona wpływa na cenę.

Wydarzenie nr 3 – Stanowisko KNF w sprawie kalkulacji składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych
We wrześniu 2015 roku KNF wystosował do krajowych zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w grupie 3 i 10 działu II stanowisko, w którym sugeruje większą adekwatność składki ubezpieczeniowej w stosunku do zobowiązań z umów ubezpieczenia oraz kosztów wykonywanej działalności ubezpieczeniowej. Tym samym KNF włączył się do całego chóru głosów, które mówią, że składki za OC w Polsce są na zbyt niskim poziomie i wojna cenowa prowadzi wszystkich uczestników rynku w bardzo złym kierunku.