Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie VIP: zdarzenie ubezpieczeniowe w wyniku zamieszek itp.

Na pytanie Agenta Grzegorza Galas odpowiada ekspert Polisy – Życie: Magdalena Maciąg – Dyrektor Biura Prawnego.

„W OWU na życie VIP w wyłączeniach & 13 pkt 1 pkt 2 jest mowa, że „odpowiedzialność „POLISA – ŻYCIE” jest wyłączona w przypadku wystąpienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową będących wynikiem: działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków, rozruchów, stanu wyjątkowego i wojennego.”
Mam klientów, którzy zawarli takie ubezpieczenie – VIP, wykonują pracę jako kierowca pojazdu ciężarowego oraz tira.Jeżdżą przez trzy tygodnie po całej Europie, gdzie mają szczegółowo określone miejsce i czas dostarczenia ładunku. Jeżeli nie wyrabiają się w określonym czasie , mają potrącane premie itd.Często właśnie zdarza się tak, że muszą przejeżdżać przez teren Francji, czy Wielkiej Brytanii, gdzie mogą odbywać się zamieszki lub rozruchy. Oczywiście mogą ominąć te ulice, ale co by było , gdyby taki kierowca znalazł się na takim terenie i nie spodziewanie został by uderzony np. kamieniem , czy też wystąpił by jakiś rykoszet w którym odniósł by jakiś uszczerbek na zdrowiu lub też na skutek takiego zdarzenia nastąpił by zgon. Jak wtedy zachowa się ubezpieczyciel – czy odmówi wypłaty odszkodowania.”

Zgodnie z treścią OWU VIP odpowiedzialność „POLISA-ŻYCIE” jest wyłączona m.in. w przypadku zdarzeń, będących wynikiem działań wojennych, zamieszek, lokautów, strajków, rozruchów, stanu wyjątkowego i wojennego.
Jeżeli zatem Ubezpieczony w wyniku którejkolwiej z ww. sytuacji dozna urazu lub zajdzie względem niego inne zadrzenie ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty świadczenia. Należy jednak pamiętać, iż wydarzenie powyższego rodzaju powinno spełniać wszelkie cechy charakterystyczna dla rodzaju danego zdarzenia, tzn incydenty z udziałem kilku osób noszące znamiona zwykłej napaści na Ubezpieczonego nie będą speniały ww. definicji, więc zakład ubezpieczeń nie będzie wówczas móg odmówić wypłaty świadczenia powołując się na przedmiotowe wyłączenie odpowiedzialności.
Magdalena Maciąg

Dyrektor Biura Prawnego

Polisa-Życie