Kategoria : Porady eksperta

post image

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Gdzie powinniśmy zgłosić szkodę?

Ma miejsce zdarzenie drogowe, którego sprawca zbiegł z m-ca zdarzenia, Policja prowadzi postępowanie. Gdzie powinien zgłosić się pokrzywdzony w celu zgłoszenia szkody? Kto ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody z OC: czy firma w której mamy wykupione OC czy UFG? Na pytanie agenta Marka Gliszczyńskiego z Sierakowic Odpowiedzi udziela ekspert LINK4 – Wojciech Żeberski Sytuacja 1

Więcej →

post image

Czy po trzech latach od zawarcia ubezpieczenia i nieopłacenia składki TU może prowadzić czynności windykacyjne?

Na pytanie agenta odpowiada ekspert Liberty Ubezpieczenia. Zgodnie z art. 805 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, zaś ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki. Celem zawarcia tej umowy jest więc powstanie między stronami stosunku prawnego, na podstawie którego każda ze

Więcej →

post image

Porady eksperta – Łoś i inne zwierzęta łowne na drodze publicznej – zasady odpowiedzialności

Na pytanie agenta Marka Gliszczyńskiego z Sierakowic odpowiada ekspert Ergo Hestii, radca prawny Izabela Grochowska-Pawłowska Dla uczestników ruchu drogowego potencjalne zagrożenia na drodze stwarzają nie tylko inni kierowcy, ale również zwierzęta dziko żyjące, do których należy między innymi łoś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków

Więcej →

post image

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego wywoływała i wciąż wywołuje duże emocje w środowisku pośredników ubezpieczeniowych. Przeciw niej pojawiło się sporo głosów protestu, powołujących się m.in. na fakt, iż zawód ten należy do grupy zawodów zaufania publicznego, a ułatwienie dostępu do tej profesji, miało w opinii jego przeciwników, zagrozić dotychczasowemu modelowi ochrony klientów. Po długich dyskusjach Rada

Więcej →

post image

Porady eksperta: Co zrobić w przypadku szkody za granicą?

Sezon urlopowy trwa, wielu z nas wyjeżdża na wakacje poza granice Polski, a tam niestety również zdarzają się wypadki z naszym udziałem. Stąd też moje pytanie dotyczące procedur zgłaszania szkody z OC w przypadku, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji za granicą (sami mamy obowiązek zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi?) oraz w sytuacji, gdy sami jesteśmy poszkodowanymi

Więcej →

post image

Czy agent może/musi sprzedać ubezpieczenie OC komunikacyjne gdy z dowodem rejestracyjnym zjawia się osoba nie wpisana w dowód rejestracyjny i ma to samo nazwisko? Co w przypadku gdy jest to osoba obca?

Pytanie do eksperta nadesłał Mirosław Mamoń z agencji Twój Ekspert z Krakowa. Odpowiedzi udziela ekspert LINK4, trener biznesu Paweł Wróblewski. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń gospodarczych wymagają zawarcia umowy dla nawiązania stosunku ubezpieczeniowego. Dotyczy to również ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowiących najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń obowiązkowych. Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia takiej umowy są zasadniczo posiadacze pojazdów mechanicznych,

Więcej →

post image

Składka: Kolor auta ma znaczenie!

Dlaczego niektóre Towarzystwa uzależniają składkę od koloru auta? Oczywistym jest, że młody wiek wpływa na składkę. Do wytłumaczenia jest też to, że stan cywilny bądź czas posiadania prawa jazdy regulują wysokość składki, ale dlaczego także kolor auta?  Na pytanie czytelnika odpowiada Jarosław Bogusz, ekspert ds. taryf Proama. Proama – jako jedyna firma ubezpieczeniowa na rynku

Więcej →

post image

Kupiłem pojazd – co powinienem zrobić w kwestii umowy ubezpieczenia?

Kolejne kroki, jakie powinienem wykonać, aby nie zostać zaskoczonym przez Towarzystwo, które wezwie mnie do zapłaty niebotycznej kwoty tytułem składki za ubezpieczenie lub ze strony UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego), od którego mogę otrzymać wezwanie do zapłaty kary tytułem braku ważnego ubezpieczenia OC: Po zakupie pojazdu: 1. Weryfikuję, czy składka została opłacona przez sprzedającego za cały

Więcej →

post image

Likwidacja szkód – Terminy w procesie likwidacji szkód

Jednym z najczęściej powtarzających się problemów w przypadku likwidacji szkód jest terminowość. Czas, jaki ma Towarzystwo Ubezpieczeń na likwidację szkody określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych … w art. 14: 1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w

Więcej →

post image

Sprzedaż pojazdu obcokrajowcowi

Klientem gotowym kupić pojazd jest obcokrajowiec, który nie ma karty stałego pobytu, ani nawet miejsca zamieszkania na terenie Polski i zamierza wywieźć pojazd za granicę. Jeżeli kupującym jest obcokrajowiec trudno jest zakładać, że uda się on samodzielnie do urzędu w Polsce w celu przerejestrowania pojazdu i uzyskania tablic czasowych pozwalających mu na wywóz pojazdu za

Więcej →

1 2 3 4