Kategoria : Porady eksperta

post image

Problem podwójnego ubezpieczenia OC

Na pytanie Agenta Romana Leśniewskiego odpowiada ekspert Prospero Broker Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy Klient otrzymał informację o wznowieniu polisy OC komunikacyjnej. Żona opłaciła pierwszą ratę przed startem polisy, zaś on sam zawarł nową polisę w innej firmie po starcie już tej pierwszej i chciał wypowiedzieć umowę w pierwszej firmie z art. 28a. Czy takie

Więcej →

post image

Zmiana nazwiska a dane na polisie

Na pytanie Agentki Agnieszki Brewki-Kawki odpowiada ekspert Prospero Broker Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy Jak prawidłowo wystawić polisę, wypowiedzenie w sytuacji, gdy klient zmienił dane (nazwisko/adres), a w dokumentach jeszcze nie dokonano tych zmian? Jaki wpisać adres – zgodnie z dowodem rejestracyjnym/dowodem osobistym czy zgodnie ze stanem faktycznym? Czy TU akceptują wypowiedzenia z nowym nazwiskiem

Więcej →

post image

Odmowa wypłaty odszkodowania z OC

Na pytanie Agenta odpowiada ekspert Prospero Broker, Marcin Szlitkus W grudniu miałem wypadek samochodowy. Jako osoba poszkodowana zgłosiłem szkodę OC w firmie sprawcy wypadku. Po około 20 dniach od zgłoszenia szkody otrzymałem decyzję z odmową wypłaty odszkodowania. Jako powód ubezpieczyciel wskazał nieważność polisy OC sprawcy – polisa nie została opłacona. Jednakże na stronie internetowej Ubezpieczeniowego

Więcej →

post image

Kontynuacja ubezpieczenia przez nabywcę przy płatności ratalnej

Kontynuacja ubezpieczenia przez nabywcę przy płatności ratalnej – na pytanie Agenta Piotra Błażejewskiego odpowiada ekspert Asist Filip Jabłoński Pytanie: Klient zakupił samochód z polisą OC, której płatność rozłożona była na 4 raty. Zakup nastąpił po opłaceniu jeszcze przez zbywcę 1 raty. 2 i 3 ratę zapłacił nabywca po sporządzeniu aneksu. Czy w takiej sytuacji nabywca

Więcej →

post image

Ubezpieczenie pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji. Jak ubezpieczyć wózek widłowy?

Odpowiada ekspert Ergo Hestii Klienci prowadzący działalność gospodarczą często zwracają się z prośbą o ubezpieczenie pojazdów, w tym także pojazdów które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. W takich przypadkach zwracamy uwagę na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa za szkody w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych. „Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez względu na wysokość zgłoszonego roszczenia, ubezpieczyciel nie

Więcej →

post image

Czy zniżki Bonus-Malus nabyte w Polsce są akceptowane w innych krajach (Europa/Świat) oraz czy takie zniżki nabywane zagranicą są uznawane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce? Jak wygląda taka procedura?

Na pytanie agentki Agnieszki Brewki-Kawki odpowiada ekspert Asist Piotr Weltrowski. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało, że miliony naszych rodaków zaczęły opuszczać Polskę i osiedlać się za granicą. Część z nich po pewnym czasie, osiągając już zamierzone cele związane z tym wyjazdem lub z uwagi na jego niepowodzenie, wróciła do kraju. I tu zaczęły

Więcej →

post image

Porady eksperta – ubezpieczenia rolne

Czy osoba ubezpieczona w ZUS nie prowadząca działalności rolniczej, posiadająca dom na działce budowlanej a mająca w swoim posiadaniu grunty o powierzchni powyżej 1 ha powinna dom ubezpieczyć na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego czy może ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika? Na pytanie agenta Pawła Perzyny z Tarczyna odpowiada ekspert TUiR

Więcej →

post image

Rejestracja „Anglików” w Polsce

Wielkie zainteresowanie od dłuższego czasu budzi wprowadzenie możliwości rejestracji aut przystosowanych do ruchu lewostronnego, popularnie zwanych „anglikami”. Spodziewany bum na sprowadzanie tego rodzaju aut, może też spowodować zwiększony popyt na ich ubezpieczanie. Informacje na ten temat cyklicznie pojawiają się w mediach, lecz możliwości rejestracji takich pojazdów, jak nie było – tak nie ma. Trafiają do nas

Więcej →

post image

Jak działa OC komunikacyjne względem pasażerów?

Na pytanie agentki Anny Kalemby-Szymańskiej z agencji PROBUS Piotr Węglerski odpowiedzi udziela ekspert Ergo Hestii. Z dyspozycji art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym

Więcej →

post image

Interpretacje dotyczące składania wypowiedzeń

Na pytanie agentki Barbary Sowul z Białegostoku odpowiedzi udziela ekspert AXA DIRECT. Kto powinien podpisać wypowiedzenie w poniższych przypadkach: 1) Ubezpieczający czy Ubezpieczony? Załóżmy, że robię przysługę sąsiadowi pod jego nieobecność i ubezpieczam mu auto. Jestem Ubezpieczającym, opłacam składkę i mój podpis widnieje na polisie lub wniosku o ubezpieczenie, ale nie mam nic wspólnego z

Więcej →

1 2 3 4