Tag : jak-ubezpieczyc-wozek-widlowy

post image

Ubezpieczenie pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji. Jak ubezpieczyć wózek widłowy?

Odpowiada ekspert Ergo Hestii

Klienci prowadzący działalność gospodarczą często zwracają się z prośbą o ubezpieczenie pojazdów, w tym także pojazdów które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. W takich przypadkach zwracamy uwagę na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa za szkody w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

„Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez względu na wysokość zgłoszonego roszczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych.”

Przypominamy, ze zakres odpowiedzialności cywilnej reguluje prawo, a w praktyce kształtowany on jest przez strony umów i sady. Ubezpieczyciel tworząc warunki ubezpieczenia musi opierać się na aktualnych przepisach, a likwidując szkody reagować na ich interpretacje, wydawane przez sądy powszechne. A te na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie wyznaczyły kierunek interpretacyjny dla ubezpieczeń pojazdów będących w ruchu. Wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia pojazdów niezarejestrowanych w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje, kiedy są w ruchu na drodze. Definicja drogi, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, jest pojęciem bardzo szerokim i nie musi być to droga publiczna. Ruch pojazdu natomiast, zgodnie z orzecznictwem sadowym determinuje sam fakt włączenia silnika („pojazd w ruchu to pojazd z włączonym silnikiem, nawet jeśli stoi w miejscu”).

A jak to wygląda w praktyce? Pokażemy to na przykładzie wózka widłowego i pakietu Hestii Biznes.

Wózek widłowy jest pojazdem, który nie podlega obowiązkowi rejestracji. Jednak w większości przypadków, w chwili gdy wyjedzie on poza budynek firmy, musi mieć ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych.

Doradzając Klientowi przy wyborze oferty możemy zaproponować dwa rozwiązania:

1. Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadacza pojazdu mechanicznego – Klient ma ochronę dla szkód wyrządzonych przez wózek i jednocześnie wypełnia obowiązek ustawowy

2. Ubezpieczenie dobrowolne w ramach OC działalności gospodarczej z dodatkowym zapisem na polisie: „zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez wózki widłowe niezależnie od tego, czy pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jednakże niniejsza umowa nie ma na celu wypełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego” – Klient ma ochronę dla szkód wyrządzonych przez wózek, ale nie wypełnia obowiązku ustawowego

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pojazdy niezarejestrowane przy przygotowywaniu dla Klientów oferty ubezpieczenia.