Tag : agencja

post image

Asist z Diamentem miesięcznika Forbes

Multiagencja Asist otrzymała prestiżowy tytuł „Diament Forbesa 2016” i dołączyła do zaszczytnego grona polskich firm, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie powiększały swoją wartość. Organizatorem rankingu jest opiniotwórczy miesięcznik Forbes we współpracy z wywiadownią gospodarczą Bisonde Polska. To drugie obok „Gazeli Biznesu” wyróżnienie dla Asist za osiągnięte wyniki finansowe, otrzymane w ostatnim czasie.

Firma Asist uplasowała się na 14 miejscu w województwie pomorskim wśród przedsiębiorstw o wysokości przychodów od 5 do 50 mln zł. Asist jest jedyną multiagencją w Polsce, która uzyskała tytuły „Gazela Biznesu” oraz „Diament Forbesa” w jednym roku.

„Diament Forbesa” jest kolejnym potwierdzeniem wiarygodności Asist jako stabilnego partnera biznesowego, gwarantującego długą i korzystną współpracę. Miesiąc po otrzymaniu tytułu „Gazeli Biznesu”, w naszym dorobku pojawia się kolejna nagroda – jedna z najbardziej prestiżowych. Jesteśmy multiagencją, która od początku swego istnienia nieprzerwanie się rozwija, a otrzymane tytuły są potwierdzeniem tego trendu. Chciałbym serdecznie podziękować moim pracownikom, jak również współpracującym agentom i zakładom ubezpieczeń, bez których nasz sukces nie byłby możliwy – dodaje Rafał Ćwikliński, Prezes Zarządu Asist Sp. z o.o.

Asist w 2015 roku uzyskała poziom wzrostu przypisu składki brutto na poziomie 128% w stosunku do roku 2014. Cały czas rośnie także liczba aktywnie współpracujących agentów, która wynosi obecnie ponad 3200. Ponadto wewnątrz spółki zachodzą zmiany w strukturze, które pozwolą firmie rosnąć jeszcze szybciej. Rozwijany jest także projekt koordynatorów regionalnych.

Multiagencja Asist, aby znaleźć się w rankingu musiała w 2014 roku osiągnąć przychód ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych oraz otrzymać od Bisonde pozytywny rating rentowności na podstawie wskaźników EBIT i ROA. Multiagencja wykazała się także dodatnim wynikiem finansowym oraz odpowiednią wartością kapitałów własnych, a jej przeciętny roczny wzrost wartości musiał wynieść ponad 15 procent.

Lista „Diamentów Forbesa 2016” opracowywana jest zgodnie z zasadami szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia z kolei wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne, które wpływają na ich poziom. Dopiero połączenie obu metod zwiększa obiektywność oceny. Ranking „Diamentów Forbesa” w 2016 roku został opublikowany po raz siódmy.

Multiagencja Asist istnieje od 2003 roku i zajmuje się organizacją i obsługą sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Z Asist współpracuje już ponad 3200 agentów, którzy w ramach jednej umowy otrzymują możliwość sprzedaży produktów dwudziestu towarzystw: czternastu oferujących ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz – za pośrednictwem siostrzanej spółki Seguria – sześciu towarzystw życiowych i inwestycyjnych.

diament_LAST - Kopia

 

post image

Asist ponownie „Gazelą Biznesu”

Multiagencja Asist w 2015 roku ponownie znalazła się w gronie laureatów rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich polskich firm „Gazele Biznesu” organizowanego przez dziennik Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland.

Fakt, że Multiagencja Asist ponownie znalazła się w zestawieniu Gazel Biznesu wskazuje, że jako firma nieprzerwanie się rozwijamy. Cały czas rośnie nasza sieć agentów, która w tej chwili wynosi ponad 3200 osób, poszerzamy także naszą ofertę produktową, aby być coraz atrakcyjniejszym partnerem biznesowym. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają swoje odzwierciedlenie w rosnącym wyniku finansowym. Duży wkład w ten sukces mają zarówno pracownicy multiagencji, jak również współpracujący agenci i zakłady ubezpieczeń – dodaje Rafał Ćwikliński, Prezes Zarządu Asist Sp. z o.o.

Spółka Asist w latach 2012-2014 roku wypracowała wzrost przychodów na poziomie 192,52% co pozwoliło jej na otrzymanie tytułu Gazeli Biznesu 2015. Zestawienie ukazało się w tym roku po raz szesnasty. Asist Sp. z o.o. pojawiła się w rankingu po raz drugi. Pierwszy raz spółka została uhonorowana tytułem „Gazela Biznesu” w 2014 roku.

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Multiagencja Asist istnieje od 2003 roku i zajmuje się organizacją i obsługą sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Z Asist współpracuje już ponad 3200 agentów, którzy w ramach jednej umowy otrzymują możliwość sprzedaży produktów dwudziestu towarzystw: czternastu oferujących ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz – za pośrednictwem siostrzanej spółki Seguria – sześciu towarzystw życiowych i inwestycyjnych.

post image

Ubezpieczenie pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji. Jak ubezpieczyć wózek widłowy?

Odpowiada ekspert Ergo Hestii

Klienci prowadzący działalność gospodarczą często zwracają się z prośbą o ubezpieczenie pojazdów, w tym także pojazdów które nie podlegają obowiązkowi rejestracji. W takich przypadkach zwracamy uwagę na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa za szkody w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

„Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez względu na wysokość zgłoszonego roszczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych.”

Przypominamy, ze zakres odpowiedzialności cywilnej reguluje prawo, a w praktyce kształtowany on jest przez strony umów i sady. Ubezpieczyciel tworząc warunki ubezpieczenia musi opierać się na aktualnych przepisach, a likwidując szkody reagować na ich interpretacje, wydawane przez sądy powszechne. A te na przestrzeni ostatnich dwóch lat wyraźnie wyznaczyły kierunek interpretacyjny dla ubezpieczeń pojazdów będących w ruchu. Wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia pojazdów niezarejestrowanych w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje, kiedy są w ruchu na drodze. Definicja drogi, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, jest pojęciem bardzo szerokim i nie musi być to droga publiczna. Ruch pojazdu natomiast, zgodnie z orzecznictwem sadowym determinuje sam fakt włączenia silnika („pojazd w ruchu to pojazd z włączonym silnikiem, nawet jeśli stoi w miejscu”).

A jak to wygląda w praktyce? Pokażemy to na przykładzie wózka widłowego i pakietu Hestii Biznes.

Wózek widłowy jest pojazdem, który nie podlega obowiązkowi rejestracji. Jednak w większości przypadków, w chwili gdy wyjedzie on poza budynek firmy, musi mieć ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych.

Doradzając Klientowi przy wyborze oferty możemy zaproponować dwa rozwiązania:

1. Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadacza pojazdu mechanicznego – Klient ma ochronę dla szkód wyrządzonych przez wózek i jednocześnie wypełnia obowiązek ustawowy

2. Ubezpieczenie dobrowolne w ramach OC działalności gospodarczej z dodatkowym zapisem na polisie: „zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez wózki widłowe niezależnie od tego, czy pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jednakże niniejsza umowa nie ma na celu wypełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego” – Klient ma ochronę dla szkód wyrządzonych przez wózek, ale nie wypełnia obowiązku ustawowego

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pojazdy niezarejestrowane przy przygotowywaniu dla Klientów oferty ubezpieczenia.

post image

Czy zniżki Bonus-Malus nabyte w Polsce są akceptowane w innych krajach (Europa/Świat) oraz czy takie zniżki nabywane zagranicą są uznawane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce? Jak wygląda taka procedura?

Na pytanie agentki Agnieszki Brewki-Kawki odpowiada ekspert Asist Piotr Weltrowski.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało, że miliony naszych rodaków zaczęły opuszczać Polskę i osiedlać się za granicą. Część z nich po pewnym czasie, osiągając już zamierzone cele związane z tym wyjazdem lub z uwagi na jego niepowodzenie, wróciła do kraju.

I tu zaczęły się pojawiać pytania o to, jak zakłady ubezpieczeń podchodzą do nich, a dokładnie do uzyskanych przez takie osoby, zniżek w składce za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem ich pojazdów za granicą.

Tematykę ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) a dokładnie rozdział 2. tej ustawy.

Trudno w niej jednak znaleźć informacje na temat udzielanych prze towarzystwa ubezpieczeniowe zniżek czy zwyżek w składkach. Zależą one w pełni od polityki zakładu ubezpieczeń w tym zakresie. Mimo, że są pewne wspólne zasady dotyczące zniżek i zwyżek uzyskanych z tytułu szkodowości na terytorium Polski, to takowe dotyczące tego samego uzyskanego za granicą, jeszcze nie istnieją.

Generalna zasada mówi, jeśli nie wiesz – to zapytaj. Zasięgnęliśmy więc języka w kilku towarzystwach.

Ergo Hestia odpowiedziała nam tak: „Oczywiście honorujemy zniżki nabywane za granicą. Stosowne zaświadczenie powinno zostać dołączone do polisy przy rozliczaniu produkcji przez agenta. Zgodnie z wytycznymi komunikacyjnymi wymagamy tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski (nie dotyczy zaświadczeń w języku angielskim i niemieckim). Następnie taka polisa zostanie zweryfikowana przez dział kontroli polis. Weryfikacja ma na celu ustalenie, czy zniżki wynikające z zaświadczenia są zgodne z zastosowaną przez agenta klasą bonus malus. Istnieje też możliwość weryfikacji zaświadczenia przed zawarciem polisy. Wystarczy, że agent prześle skan zaświadczenia na adres ora@ergohestia.pl, gdzie otrzyma zwrotną informację dotyczącą akceptacji zaświadczenia i wynikającej z niego klasy B/M. Daje to pewność, że nie będzie późniejszych uwag czy błędów do polisy.

Jeśli chodzi o aspekt techniczny związany z wystawieniem takiej polisy w systemie, to należy zaznaczyć na ścieżce sprzedaży pole „klient nie zgadza się z weryfikacją UFG” i następnie ręcznie wpisać klasę B/M wynikającą z zaświadczenia.”

W podobnym tonie odpowiada na to pytanie Warta: „Okresy posiadania polis podczas zamieszkiwania za granicą są uznawane w naszym towarzystwie . Warunkiem jest przedstawienie przetłumaczonego zaświadczenia o okresie i zakresie ubezpieczenia w innym kraju.”

Rzecz mogłaby więc wydawać się już prosta i oczywista, gdyby nie odpowiedź z Link4: „Weryfikujemy jedynie poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, więc zniżki nabyte za granicą nie są honorowane”.

Tak więc, generalnie przyjąć można, iż zniżki uzyskane podczas pobytu mogą zostać uwzględnione podczas wyliczania składek za ubezpieczenie OC w Polsce, dobrze jest się jednak upewnić co do tego w konkretnym zakładzie ubezpieczeń, gdyż zdarzają się wyjątki.

post image

23. numer Asistenta wkrótce dotrze do agentów Asist

Wczoraj wysłaliśmy do agentów Asist kolejny numer miesięcznika Asistent. Patronem 23. numeru naszego pisma zostało towarzystwo AXA DIRECT.

W październikowym Asistencie agenci Asist dowiedzą się jakie korzyści niesie dla klientów zakup ubezpieczeń AC i Assistance w AXA DIRECT. Ponadto przypominamy o trwającym konkursie, w którym premiujemy ubezpieczenia tego towarzystwa.

Ponadto w numerze rozmowa z Prezesem Asist Rafałem Ćwiklińskim na temat rozwoju Asist oraz relacja z VI Gali LINK4 i Asist, aktualności dotyczące produktów towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie Asist, a także informacje o aktualnie trwających konkursach. Na końcu numeru, jak zawsze, znajdują się porady eksperta dotyczące tematyki ubezpieczeniowej. Ekspert Ergo Hestii tym razem opisuje jak ubezpieczyć wózek widłowy.

Zapraszamy do lektury!

post image

Wysłaliśmy 21. numer Asistenta

Dziś do Agentów sieci Asist wysłany został kolejny numer Asistenta. To już 21. numer naszego pisma, które co miesiąc dystrybuujemy wśród agentów sieci Asist. Partnerem wydania jest marka MTU.

W sierpniowym Asistencie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące produktów MTU: MTU Assistance oraz Mój Dom – prostych i przyjaznych produktów przydatnych w podróży oraz zabezpieczających mienie. Ponadto znajdą Państwo aktualności dotyczące naszej multiagencji, informacje o aktualnie trwających konkursach oraz ofercie produktowej oraz jak zwykle, porady eksperta. Tym razem ekspert TUiR Warta odpowiada na pytanie Agentki, dotyczące OC rolnika.

Zachęcamy do lektury!

post image

Porady eksperta – ubezpieczenia rolne

ewa_dolowyCzy osoba ubezpieczona w ZUS nie prowadząca działalności rolniczej, posiadająca dom na działce budowlanej a mająca w swoim posiadaniu grunty o powierzchni powyżej 1 ha powinna dom ubezpieczyć na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego czy może ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika?

Na pytanie agenta Pawła Perzyny z Tarczyna odpowiada ekspert TUiR Warta Ewa Dołowy.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika istnieje niezależnie od tego, czy na posiadanych przez daną osobę gruntach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha prowadzona jest produkcja rolna czy nie. Rolnikiem w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) jest każda osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne (w tym: areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha) i opłacająca w części lub całości podatek rolny. Nawet w przypadku, gdy „rolnik” przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia go to z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Zdarza się również, że właścicielem gospodarstwa jest osoba, która w nim nie mieszka – np. gospodarstwo odziedziczyła – wówczas osoba ta również musi ubezpieczyć budynki i OC rolnika.

Istnieją natomiast sytuacje, gdy posiadanie polisy dobrowolnego ubezpieczenia budynków jest uznawane za spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeśli na podstawie posiadanego dobrowolnego ubezpieczenia budynek będzie objęty ochroną w takim samym zakresie i z takim samym czasem trwania tej ochrony, jak ubezpieczenie przewidziane w ustawie regulującej ubezpieczenia obowiązkowe, rolnik nie będzie już musiał wykupować polisy ubezpieczenia obowiązkowego

Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom wprowadzającym obowiązek ubezpieczenia.

Trzeba jednak pamiętać, iż ubezpieczenia dobrowolne zawierają zazwyczaj wiele wyłączeń odpowiedzialności, czy też nie obejmują wszystkich ryzyk przewidzianych w ubezpieczeniu obowiązkowym – wówczas zawarcie takiego ubezpieczenia dobrowolnego ze względu na węższy zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej nie będzie spełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dla przykładu: ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje m.in. ryzyko powodzi. Jeśli ryzyko to nie jest objęte posiadanym przez rolnika ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązek ubezpieczenia nie zostaje spełniony. Może to spowodować nałożenie kary finansowej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (2015 r. – 440 zł).

Ewa Dołowy
Departament Masowych Ubezpieczeń Majątkowych
Biuro Ubezpieczeń Mieszkaniowych i Rolnych
TUiR Warta S.A.

post image

Nowa odsłona strony asist.pl

Multiagencja Asist udostępniła w dniu dzisiejszym nową odsłonę swojej firmowej witryny internetowej, działającej pod adresem www.asist.pl .

Nowa strona internetowa wykonana została przez pracowników działu IT i  marketingu Asist, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących trendów i technik w zakresie tworzenia stron internetowych. Nowa witryna wykorzystuje m.in. technikę RWD, aby umożliwić wygodny dostęp do zgromadzonych na niej treści na dowolnym urządzeniu – od niewielkich ekranów telefonów komórkowych, po duże monitory komputerów osobistych

Ważnym elementem nowego wyglądu strony Asist, są fotografie osób pracujących w multiagencji. Podczas sesji fotograficznej wykonano ponad 600 ujęć. Najlepsze z nich, wyselekcjonowane i poddane obróbce, znalazły się na nowej witrynie.

Jesteśmy dumni z naszych pracowników, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ich na naszej nowej stronie. Chcemy zaprezentować się takimi, jakimi jesteśmy – profesjonalnymi, energicznymi, pełnymi entuzjazmu, otwartymi. – mówi Rafał Ćwikliński Prezes Zarządu Asist.

Własna sesja fotograficzna, przygotowana z myślą o nowej stronie pozwoliła nam także opowiedzieć na niej pewna historię – naszą historię. Poza walorami czysto estetycznymi, strona uzyskała, dzięki fotografiom naszego zespołu, dodatkowa narrację. – dodaje Piotr Zawaluk Dyrektor ds. IT i Marketingu.

Wizerunki pracowników wykorzystywane są już od jakiegoś czasu poza uruchomioną właśnie stroną internetową, na innych polach komunikacji wykorzystywanych przez Asist: materiałach drukowanych czy profilach społecznościowych.

Nowa witryna Asist to od teraz także bogate źródło wiedzy o Asist. Znaleźć na niej można atrakcyjnie wyglądające strony dotyczące multiagencji, nowopowstałe Centrum Prasowe Asist, czy odnośniki do profili społecznościowych.

Dzieje się u nas coraz więcej i coraz więcej treści mamy do przekazania. Dotychczasowa witryna Asist nie dawała nam takich możliwości prezentacji treści jak jej nowa wersja. – dodaje Maciej Klamann Specjalista ds. Marketingu (autor sesji fotograficznej do nowej strony Asist).

post image

Rozpoczęliśmy wysyłkę 20. numeru Asistenta

Mamy przyjemność poinformować, iż dziś rozpoczęliśmy wysyłkę Asistenta do agentów sieci Asist. To już dwudziesty numer naszego miesięcznika. Partnerem lipcowego Asistenta jest towarzystwo ubezpieczeń Liberty Ubezpieczenia.

Czytelnicy Asistenta poznają tym razem szczegóły oferty Liberty Ubezpieczenia skierowanej do małych i średnich przedsiębiorców. Ponadto szczegółowo opisany został produkt mieszkaniowy. W lipcowym numerze można znaleźć też szczegółową fotorelację z II edycji Żeglarskich Mistrzostw Polski Towarzystw Ubezpieczeniowych, których sponsorem głównym jest nasza multiagencja, jak również wspomnienia z wyjazdu szkoleniowego do Bułgarii.

Poza tym jak zwykle najnowsze komunikaty dotyczące oferty produktowej współpracujących z nami towarzystw ubezpieczeniowych oraz informacje o aktualnie trwających konkursach.

Zachęcamy do lektury!

post image

Rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń AXA Assistance w sieci Asist

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęliśmy sprzedaż ubezpieczeń AXA Assistance w sieci Asist! 

O rozpoczęciu sprzedaży opowiada Monika Trzaskowska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów i Sieci. Zapraszamy do oglądania!