Tag : przypis

post image

Podsumowanie I półrocza 2014 roku

Asist Sp. z o.o. podsumowała pierwsze półrocze 2014 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku oferta multiagencji została poszerzona o 3 kolejne towarzystwa: Gothaer, Allianz i AXA Życie. Wzrosła liczba współpracujących z Asist agentów oraz generowany przez nich poziom przypisu składki brutto. Na początku bieżącego roku wdrożony został także plan marketingowy polegający na kreowaniu pozytywnego wizerunku marki, który jest konsekwentnie realizowany przez spółkę.

Oferta Asist skierowana do agentów ubezpieczeniowych została poszerzona o kolejne 3 towarzystwa. W ciągu I półrocza 2014 roku zostały zawarte umowy z Gothaerem, Allianzem i AXĄ Życie. Dzięki tym umowom Asist może proponować agentom sieci sprzedaż ubezpieczeń aż 18 towarzystw, w tym 13 komunikacyjnych i majątkowych oraz 5 życiowych.

Stale poszerzamy ofertę produktową, aby zaspokoić potrzeby agentów naszej sieci oraz ich klientów. Obecnie coraz większy nacisk kładziemy na sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych. Stworzyliśmy osobny dział, wyspecjalizowany w sprzedaży tego typu polis. Dzięki temu ubezpieczenia majątkowe, głównie domów i mieszkań, oraz życiowe sprzedają się coraz dynamiczniej – dodaje Rafał Ćwikliński, Prezes Zarządu Asist.

Trend wzrostowy widoczny jest w wysokości wygenerowanego przez Asist przypisu składki brutto. W porównaniu do I półrocza 2013 roku, pomimo rynkowej tendencji obniżania kwoty składki, poziom dynamiki przypisu wyniósł 130%. Stale rośnie także liczba agencji współpracujących z Asist. Umowę z multiagencją podpisało już ponad 1200 agencji w całej Polsce, co stanowi prawie 2900 osób wykonujących czynności agencyjne. Coraz większym zainteresowaniem agentów cieszy się również platforma e-learningowa Asist, za pośrednictwem której szkolenia w I półroczu 2014 roku ukończyło 670 użytkowników.

Asist konsekwentnie realizuje wdrożony na początku roku plan marketingowy. Multiagencja uruchomiła blog oraz profile w mediach społecznościowych aby zaprezentować się na zewnątrz. Ponadto została sponsorem głównym I Żeglarskich Mistrzostw Polski Towarzystw Ubezpieczeniowych – cyklicznej imprezy, która spotkała się z pozytywnym przyjęciem w branży ubezpieczeniowej. Do największych agencji współpracujących z Asist skierowany został także program pod nazwą „Klub Agenta VIP”. Uczestnicy programu mają do dyspozycji cały szereg korzyści wynikających z członkostwa.

Zarząd Asist zakłada zwiększenie dynamiki sprzedaży w II półroczu 2014 roku dzięki jeszcze bardziej skutecznym działaniom rekrutacyjnym, marketingowym oraz poszerzeniu i udoskonaleniu oferty produktowej.

Asist Sp. z o.o. istnieje od 2003 roku i zajmuje się organizacją i obsługą sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Współpracuje z nią ponad 1200 podmiotów, które w ramach jednej umowy otrzymują możliwość sprzedaży produktów osiemnastu ubezpieczycieli, trzynastu oferujących ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz pięciu towarzystw życiowych.

post image

Wyraźny wzrost w pierwszym kwartale 2014

Multiagencja Asist osiągnęła w I kwartale 2014 roku dynamikę sprzedaży na poziomie 130% w stosunku do I kwartału roku ubiegłego. Zanotowaliśmy także duży wzrost przypisu w ubezpieczeniach na życie, oraz stale rosnący przypis w ubezpieczeniach mieszkań i domów.

Asist nie poddaje się negatywnym trendom widocznym na krajowym rynku ubezpieczeniowym, w tym spadającej średniej składce za polisę ubezpieczeniową. Poziom przypisu generowanego w I kwartale 2014 roku wzrósł o 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku.

Multiagencja Asist z powodzeniem wprowadziła także ubezpieczenia na życie. Możemy poszczycić się dużą dynamiką w sprzedaży tego typu polis. Do istniejącej oferty 4 towarzystw życiowych niebawem dołączy kolejne. Już wkrótce udostępnimy współpracującym z Asist Agentom sprzedaż ubezpieczeń na życie w AXA.

Zgodnie z oczekiwaniami zakładów ubezpieczeniowych, którymi partnerem jest Asist, rośnie również przypis składki z pozakomunikacyjnych ubezpieczeń majątkowych – głównie mieszkań i domów. Takie ubezpieczenia stanowią atrakcyjne uzupełnienie oferty komunikacyjnej i ich udział w całkowitej składce przypisanej brutto generowanej przez Asist systematycznie rośnie.