Tag : tablice-rejestracyjne

post image

Sprzedaż pojazdu obcokrajowcowi

Klientem gotowym kupić pojazd jest obcokrajowiec, który nie ma karty stałego pobytu, ani nawet miejsca zamieszkania na terenie Polski i zamierza wywieźć pojazd za granicę.

Jeżeli kupującym jest obcokrajowiec trudno jest zakładać, że uda się on samodzielnie do urzędu w Polsce w celu przerejestrowania pojazdu i uzyskania tablic czasowych pozwalających mu na wywóz pojazdu za granicę. Zazwyczaj kończy się na tym, że pojazdy zakupione przez obcokrajowców są wywożone na stałych tablicach rejestracyjnych i z umową ubezpieczenia przekazaną przez sprzedającego. Nie należy też zakładać, że kupujący pojazd obcokrajowiec wypowie zawartą przeze mnie umowę lub też złoży wniosek o jej przepisanie.

W takiej sytuacji, jeżeli zostałaby spowodowana szkoda w związku z ruchem tego pojazdu (lub inne przykre zdarzenia), ostatnią osobą związaną z pojazdem we wszystkich rejestrach będę ja jako sprzedający pojazd, a tym samym mogę liczyć się z nieprzyjemnościami i koniecznością składania wyjaśnień. W związku z powyższym taka sytuacja powinna zmobilizować mnie do podjęcia czynności w celu wyrejestrowania pojazdu w związku z jego sprzedażą osobie, której celem jest wywóz tego pojazdu za granicę. Niestety powinienem wykonać tę czynność razem z kupującym, ponieważ zgodnie z interpretacją wielu Urzędów wyrejestrować pojazd może jedynie właściciel.

To znaczy, że jeżeli sprzedałem pojazd, a następnie składam po fakcie wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w związku ze sprzedażą za granicę, nie jest to już możliwe, ponieważ w chwili złożenia takiego wniosku nie jestem już właścicielem pojazdu. Z jednej strony jest to zrozumiałe, skoro oddałem nabywcy pojazd wraz z tablicami rejestracyjnymi, dowodem, kartą pojazdu i ubezpieczeniem.

Jeżeli zgłosimy się do Urzędu z kupującym, który jest obcokrajowcem zamierzającym wywieźć pojazd za granicę, my mamy możliwość uzyskania decyzji o wyrejestrowaniu, a kupujący obcokrajowiec ma możliwość w tym samym momencie złożyć wniosek i otrzymać tablice czasowe.

Uzyskana decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu pozwala w tej sytuacji na ubieganie się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z tytułu umowy OC.

Jeżeli nie dopełnimy formalności wyrejestrowania pojazdu powinniśmy przynajmniej zgłosić w Urzędzie fakt sprzedaży pojazdu oraz niezwłocznie powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeń przekazując m. in. dane kupującego. W takiej sytuacji niestety nie możemy liczyć na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, ale jeżeli pozostała nam jeszcze jakaś rata do zapłaty to powinna ona zostać pomniejszona za okres liczony od dnia powiadomienia Towarzystwa.

 

Artykuł ukazał się w 4. numerze miesięcznika Asistent – informatora multiagencji Asist.