Tag : sprzedaz

post image

Agenci sieci Asist na szkoleniu „Skuteczna sprzedaż agencyjna”

25 kwietnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyło się szkolenie „Skuteczna sprzedaż agencyjna” organizowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4. W niezwykle ciekawym szkoleniu wzięło udział 14 Agentów sieci Asist. Warsztaty w ciekawej formie pokazały Agentom, jak skutecznie sprzedawać produkty ubezpieczeniowe.

Agenci dowiedzieli się jak zwiększyć portfel klientów, osiągać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe oraz poznali psychologiczne techniki sprzedaży opartej na relacjach. Zajęcia odbywały się w małej, komfortowej grupie i były prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu z LINK4: Edytę Jaźwiec i Pawła Wróblewskiego.

Warsztaty okazały się bardzo inspirujące i, jak zgodnie stwierdzili uczestnicy szkolenia, wyraźnie wpłyną na wzrost sprzedaży.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z zajęć.

 

IMG_0388

 

IMG_0389

 

IMG_0393

 

IMG_0395

 

IMG_0397

post image

Sprzedaż pojazdu obcokrajowcowi

Klientem gotowym kupić pojazd jest obcokrajowiec, który nie ma karty stałego pobytu, ani nawet miejsca zamieszkania na terenie Polski i zamierza wywieźć pojazd za granicę.

Jeżeli kupującym jest obcokrajowiec trudno jest zakładać, że uda się on samodzielnie do urzędu w Polsce w celu przerejestrowania pojazdu i uzyskania tablic czasowych pozwalających mu na wywóz pojazdu za granicę. Zazwyczaj kończy się na tym, że pojazdy zakupione przez obcokrajowców są wywożone na stałych tablicach rejestracyjnych i z umową ubezpieczenia przekazaną przez sprzedającego. Nie należy też zakładać, że kupujący pojazd obcokrajowiec wypowie zawartą przeze mnie umowę lub też złoży wniosek o jej przepisanie.

W takiej sytuacji, jeżeli zostałaby spowodowana szkoda w związku z ruchem tego pojazdu (lub inne przykre zdarzenia), ostatnią osobą związaną z pojazdem we wszystkich rejestrach będę ja jako sprzedający pojazd, a tym samym mogę liczyć się z nieprzyjemnościami i koniecznością składania wyjaśnień. W związku z powyższym taka sytuacja powinna zmobilizować mnie do podjęcia czynności w celu wyrejestrowania pojazdu w związku z jego sprzedażą osobie, której celem jest wywóz tego pojazdu za granicę. Niestety powinienem wykonać tę czynność razem z kupującym, ponieważ zgodnie z interpretacją wielu Urzędów wyrejestrować pojazd może jedynie właściciel.

To znaczy, że jeżeli sprzedałem pojazd, a następnie składam po fakcie wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w związku ze sprzedażą za granicę, nie jest to już możliwe, ponieważ w chwili złożenia takiego wniosku nie jestem już właścicielem pojazdu. Z jednej strony jest to zrozumiałe, skoro oddałem nabywcy pojazd wraz z tablicami rejestracyjnymi, dowodem, kartą pojazdu i ubezpieczeniem.

Jeżeli zgłosimy się do Urzędu z kupującym, który jest obcokrajowcem zamierzającym wywieźć pojazd za granicę, my mamy możliwość uzyskania decyzji o wyrejestrowaniu, a kupujący obcokrajowiec ma możliwość w tym samym momencie złożyć wniosek i otrzymać tablice czasowe.

Uzyskana decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu pozwala w tej sytuacji na ubieganie się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z tytułu umowy OC.

Jeżeli nie dopełnimy formalności wyrejestrowania pojazdu powinniśmy przynajmniej zgłosić w Urzędzie fakt sprzedaży pojazdu oraz niezwłocznie powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeń przekazując m. in. dane kupującego. W takiej sytuacji niestety nie możemy liczyć na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC, ale jeżeli pozostała nam jeszcze jakaś rata do zapłaty to powinna ona zostać pomniejszona za okres liczony od dnia powiadomienia Towarzystwa.

 

Artykuł ukazał się w 4. numerze miesięcznika Asistent – informatora multiagencji Asist.

post image

Przeniesienie własności pojazdu – co z umową ubezpieczenia?


article-new-thumbnail-ehow-images-a04-nj-hk-sell-car-owner-800x800

Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących zagadnień prawnych i technicznych, w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia i likwidacji szkód. Nasz ekspert w przystępny sposób rozwieje Państwa wątpliwości dotyczące interpretacji procedur stosowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeń.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2012 r. wprowadziła szereg nowych uregulowań, których istotny skutek ponoszą zwłaszcza te osoby, na których przeniesiona została własność pojazdu, czy to na skutek umowy sprzedaży, czy darowizny, czy na skutek nabycia spadku.

Ustawa przed nowelizacją określała wprost – wraz z nabyciem pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia przechodziły na nowego właściciela pojazdu, który z dniem nabycia pojazdu stawał się stroną umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego zobowiązaną tym samym do zapłaty wymaganej składki, a jednocześnie nabywał uprawnienie do wypowiedzenia tej umowy – mógł to zrobić w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

W sytuacji zakończenia okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta, bez względu na to, czy w trakcie jej trwania nastąpiło przeniesienie własności pojazdu czy nie, podlegała ona również zgodnie z ustawą (art. 28) automatycznemu odnowieniu na kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia (klauzula prolongacyjna). Warunkiem automatycznego odnowienia umowy było opłacenie w pełni składki za umowę bieżącą przed końcem okresu ubezpieczenia oraz oczywiście brak wcześniejszego jej wypowiedzenia. W wyniku nowelizacji ustawy nabywca wraz z pojazdem nabywa również prawo kontynuowania umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, której przekazanie wraz z pojazdem ma obowiązek sprzedający, ale również nabywa prawo do jej wypowiedzenia w każdym momencie począwszy od dnia nabycia do końca okresu ubezpieczenia. Pierwszym efektem nowelizacji, korzystnym przede wszystkim dla Klientów była częściowa rezygnacja niektórych Towarzystw Ubezpieczeń z wykonywania rekalkulacji składki na umowie według danych nabywcy ubezpieczonego pojazdu po dniu jego nabycia.

Uwaga! – umowa taka nie podlega już automatycznemu odnowieniu, a więc przed datą zakończenia okresu ubezpieczenia na tej umowie posiadacz pojazdu musi zapewnić ciągłość ubezpieczenia zawierając nową umowę!

 

Artykuł ukazał się w 1. numerze miesięcznika Asistent – informatora multiagencji Asist.