Tag : aviva

post image

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego wywoływała i wciąż wywołuje duże emocje w środowisku pośredników ubezpieczeniowych. Przeciw niej pojawiło się sporo głosów protestu, powołujących się piotr_weltrowskim.in. na fakt, iż zawód ten należy do grupy zawodów zaufania publicznego, a ułatwienie dostępu do tej profesji, miało w opinii jego przeciwników, zagrozić dotychczasowemu modelowi ochrony klientów.

Po długich dyskusjach Rada Ministrów przyjęła przygotowaną tzw. II transzę deregulacji, która swoimi zapisami objęła zawód agenta ubezpieczeniowego.

Nie uległy zmianie dotychczasowe wymogi dotyczące posiadania minimum średniego wykształcenia. Nie uległ też zmianie obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innej równoważnej gwarancji w kwocie 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Wymóg ten wynika z unijnej dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zmiany objęły zagadnienia związane ze szkoleniami i egzaminami. Dotychczas osoba, która zamierzała wykonywać czynności agencyjne, miała obowiązek ukończyć co najmniej 152-godzinne szkolenie, a później co najmniej 48-godzinne szkolenie dotyczące produktów kolejnych zakładów ubezpieczeń. Obecnie obligatoryjny pozostaje jedynie sprawdzian wiedzy w formie egzaminów organizowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Brak obowiązku obowiązku odbywania takich szkoleń spowodował, iż to w gestii zakładów ubezpieczeń pozostawiono chęć i sposób ich organizacji. Niektóre z nich zrezygnowały z przeprowadzania dotychczasowych szkoleń. Należą do nich m.in. Aviva, Axa, Gothaer, Link4, Proama, Benefia oraz MTU. W tych towarzystwach zdać należy jedynie egzamin.

Obowiązek odbycia szkolenia, a potem egzaminu, pozostawiły za to m.in. Allianz, Hestia, Liberty Direct oraz Warta.

O wszelkich zmianach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień będziemy oczywiście informować na bieżąco.

Piotr Weltrowski

post image

Asist na Kongresie Multiagencyjnym Aviva – zdjęcia z gali

Dzięki uprzejmości Aviva przedstawiamy Państwu zdjęcia z Kongresu Multiagencyjnego Aviva – wydarzenia, podczas którego agencja Asist otrzymała nagrody:

I miejsce w kategorii „Ubezpieczenia majątkowe powyżej 50 OFWCA”

I miejsce w kategorii „Największa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych 2013 dla Agencji powyżej 50 OFWCA”

II miejsce w kategorii „Ubezpieczenia na Życie”

Nagrody w imieniu Asist odebrała Monika Trzaskowska – Dyrektor Biura Obsługi Agenta.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć!

post image

Asist na Kongresie Multiagencyjnym Aviva – kolejne sukcesy naszej multiagencji!

Untitled-1Już po raz drugi Aviva zaprosiła najlepsze multiagencje na swój Kongres Multiagencyjny. W tegorocznej odsłonie udział wzięło 180 multiagencji, które w roku 2013 osiągnęły najlepsze wyniki sprzedaży ubezpieczeń w Aviva.

Tematem przewodnim Kongresu było hasło „Otwieramy Nowe Możliwości” i możliwości te przedstawili w trakcie swoich prezentacji członkowie Zarządu Grupy Aviva w Polsce: Adam Uszpolewicz – Prezes Zarządu Grupy, Piotr Głowski – Wiceprezes Zarządu Aviva TUO i Piotr Szczepiórkowski – Wiceprezes Zarządu Aviva TUnŻ. W trakcie Kongresu nagrodzono agencje, mogące pochwalić się najlepszymi wynikami sprzedaży w 2013 roku. W gronie laureatów znalazła się nasza multiagencja, która została laureatem w kilku kategoriach:

I miejsce w kategorii Ubezpieczenia majątkowe powyżej 50 OFWCA

I miejsce w kategorii Największa sprzedaż ubezpieczeń majątkowych 2013 dla Agencji powyżej 50 OFWCA

II miejsce w kategorii Ubezpieczenia na Życie

Po części oficjalnej Kongresu rozpoczęła się część nieoficjalna, która była idealną okazją do zawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. Pragniemy serdecznie podziękować współpracującym z nami Agencjom. To właśnie dzięki Państwu odnosimy sukcesy. Życzymy Państwu, aby rok 2014 był równie udany we współpracy z Asist!